Advies en begeleiding

Advies en begeleiding ondernemerschapsonderwijs

Het nieuwe werken vereist ondernemende mensen. Leerlingen daarop voorbereiden is dé grote uitdaging voor het onderwijs. Zo gezien is ondernemendheid als integraal vak niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk. Ondernemend onderwijs moet de regel zijn.

Iedereen ondernemer? Nee, daar gaat het niet om. Want ondernemendheid is een manier van denken die handig is om goed te kunnen functioneren in elke functie.

Ondernemerschapsonderwijs vraagt om een gerichte aanpak gebaseerd op een duidelijke visie en van onderwijsteams specifieke expertise en attitude.  Voor mij staat het doel en een duidelijke visie in relatie tot het docententeam centraal. OnderneemID reikt teams het gereedschap en de tips aan om ondernemendheid in de klas te brengen. Door het bij uzelf en bij uw leerlingen boven water te halen.

OnderneemID biedt niet alleen advies voor programma’s en aanpak, maar ook een een train-de-trainersprogramma en coaching van het docententeam bij het implementeren van het programma. Samen met uw team zorgt OnderneemID ervoor dat het úw aanpak wordt!

Ben jij klaar voor ondernemend onderwijs?