Coaching docenten

Coaching van docenten

Ondernemend onderwijs is het omzetten van ideeën naar daden; kansen zien en benutten. De boeken wat vaker dicht en partners uit de directe schoolomgeving betrekken bij het eigen onderwijs.

De combinatie van ‘ondernemen’ en ‘onderwijzen’ is veel meer dan het schrijven van een ondernemingsplan of het verkopen van een product door leerlingen. Ondernemen gaat over gedrag, daagt school, docent en leerling uit om samen met partners op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs.

OnderneemID biedt een programma-op-maat aan om docenten te coachen in hun ontwikkeling als docent ondernemerschap.

Het onderwijs van nu vraagt om ondernemende docenten!